BİSİKLETLİLER DERNEĞİ 15. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Saat 12.00′da Armada Otel (Cankurtaran, Ahırkapı Cd No:10, 34122 Fatih/İstanbul) aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

*Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 13.00’da çoğunluk aranmaksızın Armada Otel (Cankurtaran, Ahırkapı Cd No:10, 34122 Fatih/İstanbul) düzenlenecektir.

Asli üyelerimizin toplantıya katılmaları ile rica olunur.

GÜNDEM

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi,

3 – Saygı Duruşu,

4 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

5 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

6 – Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

7 – Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

9 – Dilekler ve temenniler,

10 – Kapanış

Önerilen makaleler