Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Bisikletliler Derneği”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, Bisiklet konusunda sivil toplum faaliyetlerinin
etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan ulusal ve uluslar arası kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve benzer kurumlan arası yardımlaşmayı sağlayıp destek vermek bisiklet yolları yaptırmak, park yerleri yaptırmak, Yeni projeler geliştirmek, Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Ulusal ve uluslararası yarışlar ve gösteriler düzenlemek, başarılı çalışmaları ödüllendirmek, gerektiğinde ayni ve nakdi yardımlar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konulan ve Biçimleri

1-  Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar
yapmak,

2-  Kurs, Kamp, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları
düzenlemek,

3-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge,
doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,
çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap,
internet sayfası gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve
bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-  Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,
her türlü, malzeme, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye
malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde
bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri
temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve
işletmek,

7-  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri,
eğitim ve toplantı düzenleyebilmek için lokal açmak, Bisiklet Trafik eğitim
pistleri kurmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-  Üyeleri arasında ilişkiyi geliştirmek ve devam ettirilmesi için yemekli
toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.
düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını
sağlamak,

9-  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın
almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni haktesis etmek….

Tam metni görmek için Dernek Tüzüğü 2013 için tıklayınız