• Türkiye’nin tüm illerindeki kamu ve kuruluşlar ile ortak hareket ediyoruz,
 • Bisiklet yollarının planlanmasını ve yapılanmasında bilgi paylaşıyoruz,
 • Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak için çalışma yapıyoruz,
 • Bisikletin, ulaşımda önemsenmesi ve benimsenmesi için çalışmalar yapıyoruz,
 • Belirli günlerde, bisiklet kullanımını özendirici etkinlikler ve turlar organize ediyoruz,
 • Okullarda, “Bisiklet ile Ulaşım” seminerleri düzenliyoruz,
 • Bisikletin, sağlığımıza ve çevreye sağlayacağı yararları topluma anlatıyoruz,
 • Bisiklet kullanımının ekonomiye katkısını gösteriyoruz,
 • Bisiklet için güvenli koşullar, yasal ve altyapı tesislerinin kurulması için çalışmalar yapıyoruz,
 • Farklı yerlerdeki bisiklet kullanıcıları, bisiklet derneklerine ve gruplara yardımcı oluyoruz,
 • Ulaşım ile ilgili ve diğer yasaların oluşmasında yardımcı oluyoruz,
 • Bisikletin, Türkiye’de kent içi ulaşımındaki payını % 20’lere çıkarmak…
 • Türkiye’de Kurumlar ve Kuruluşlarda bisikleti tanıtmak ve ilgili tüm politikalarda iyileştirmek
 • Türkiye’de Bisikletli Turizm en %10 seviyelerine çıkarmak
 • Türkiye’de Bisiklet yolunu %50 artırmak,
 • Her kesim tarafından bisiklete karşı, hoşgörü, eşitlik ve saygı gösterilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, Demiryollarında, Karayolu, Demiryolu ve Deniz yolu ulaşımında (şehir içi ve şehirlerarası tüm ulaşım araçlarında) bisiklete ücret alınmaması için gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Doğal afetlerde, “İlk Yardım” için bisiklet kullanıcılarına eğitim vermek,
 • Ulaşım ile ilgili ve diğer yasaların oluşmasında yardımcı olmak…