Başkan Murat Suyabatmaz
Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya
Genel Sekreter Işıl Koçoğlu
Sayman Emre Durmuş
Üye Mert Atalay
Üye Ahmet Dağlı
Üye Erdoğan Akar