2008 yılında kurulan derneğimiz, Türkiye’de bisiklet kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve iletişimin sağlanması amacıyla, çalışmalarını yürütmektedir. 2008’de, kurulduğu yıldan itibaren aktif olarak şehir bisikletçiliğinin yaygınlaşması, bisikletin trafikte daha çok saygı görmesi için Türkiye genelinde sivil toplum çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Bu amaç doğrultusunda, birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile ortak projeler ve organizasyonlar (bisiklet etkinlikleri) düzenlemekte ve sonucunda birçok bisikletli hareketin oluşmasına vesile olmuştur. Bu çalışmaların yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, doğa ve bisiklet ilişkili turlar düzenlemiştir.

2009 yılında, Türkiye’nin ilk “Haydi Bisikletle Okula” projesini yapmak üzere Kocaeli İzmit’te “Bisiklet Eğitim Pisti” projesini gerçekleştirmiştir. Birleşmiş Milletler’in desteği ile gerçekleştirilen bu proje, Birleşmiş Milletler Türkiye Konsolosu tarafından Birleşmiş Milletler toplantısında, Örnek Proje olarak sunulmuştur.  Halihazırda bisiklet, doğa ve ulaşım üçgeninde, İstanbul merkezli olarak çalışmalarını yürütmekte, Türkiye genelinde 570 asli üyesi, 80.000 fahri üyesi, 2 Şubesi ve 63 İl ve İlçe temsilciliği olan kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.