Disiplin Kurulu Başkanı
Hakkı Süha TERZİBAŞIOĞLU
Yargıtay Onursal Üyesi

Bedri Sakarya (Milli Bisikletçi)