Sürdürülebilir bir geleceğe doğru

Sürdürülebilir Mobilite İnsiyatifi ve Özyeğin Üniversitesi’nin kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini dijitalleşme yoluyla en aza indirgemek ve sürdürülebilir yeni bir yaşam inşa etmek için bir araya geldikleri lansman toplantısına davet edildik. “Sürdürülebilir bir geleceğe doğru” Entegre, esnek, akıllı ve yeni bir hareketlilik planlama yaklaşımına sektörün bileşenleri ile akademik düzeyde bir araya gelerek çözümler sunulacak çalışmaya katkı sunmaya çalışacağız. Davetlerinden ötürü teşekkür ederiz.

Önerilen makaleler