Bisikletli Yaşam Girişimi – Basın Bülteni (16 Mart 2019)

‘Sürdürülebilir Yaşam ve Kentler İçin Ulaşım Amaçlı Entegre Bisiklet Yolu’

Görüntünün olası içeriği: iç mekan

Türkiye’de Güvenli ve Entegre Bisiklet Altyapısının olmaması kısa mesafe ulaşım ihtiyaçlarımızda Otomobil kullanımını zorunlu kılmaktadır, Otomobil kullanımı ise toplumsal olarak bizleri hareketsiz bırakırken, hareketsizlik sağlık sorunlarını tetiklemekte, Kalp, Diyabet, kanser oranını arttırmakta, hava kirliliği yaratmakta, iklim değişikliği için karbon salımını arttırmakta, ekonomik olarak büyük maliyetler ödememize neden olmaktadır, ülke olarak Bisikletli yaşamın gelişmiş ülkeler düzeyinde olmamasının kaybı büyüktür, cari açığa katkısı yıllık 24 milyar dolardan başlamaktadır.

Enerji bakanlığınca 2012 yılında yaptırılan Ulusal Ankette toplumun %66,7 sinin bisikleti Ulaşım aracı olarak tanımladığı, ancak güvenli yollar olmadığı için bisiklet ile ulaşım sağlamaktan kaçındığı ortaya çıkmıştır. Yine aynı ankette Güvenli bisiklet yolu olsa kısa mesafe ulaşımını bisiklet ile yapmak isteyenlerin oranın % 51,2 dir Toplumumuz Bisikletli yaşam için heyecanlı ve hazırdır.

Bisikletli yaşam girişimimize destek veren Sivil toplum kuruluşları ile yıllardır ortak paydamız Bisiklette buluşup pek çok ortak etkinlik yapmıştık, bu kez de ortak paydamız bisikletli yaşamın geleceği için birlikte, Yerel Seçimler Öncesi Belediye Başkan Adaylarına seslenmek istedik.
Amaçlarımız bir alanlarımızda Toplumsal hizmet, tüm STK lar bisiklet ile hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağımızı biliyoruz.

Sağlıklı, çevreci, toplumsal, sportif, ekonomik, turizm ve diğer alanlardaki yararları bilimsel çalışmalarla ortaya konan bisikletin günlük yaşamda daha fazla yer alması için Bisikletliler Derneği, yeni bir oluşum başlattı: Bisikletli Yaşam Girişimi Derneğin, ‘Sürdürülebilir yaşam ve kentler için ulaşım amaçlı entegre bisiklet yolu’ çağrısına Türk Kalp Vakfı, Türkiye Kardiyoloji Derneği, Türkiye TORAKS Derneği, ÇEVKO, TÜÇEM, İSMMMO, WWF, TEMA Vakfı, Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Arteroskeroz Merkezi, Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Türkiye Olimpiyat Dernekleri, AKUT Vakfı, AKUT Spor, Beyin ve Kalp Sağlığı Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı, Koruncuk Vakfı, TAP, Enerji Verimliliği Derneği, Türkiye Gezginler Derneği ve Fenerbahçeliler FEDER Derneği de destek vermektedir.
– Çevre konusunda çalışan STK ‘arımız Hava Kirliliği ve gürültü ile mücadelede Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor.
– İklim Değişikliğini durdurmak için çalışan STK’larımız İklim için Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor.
– Sağlık konusunda çalışan STK’larımız Sağlıklı Toplum için Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor,
– Ekonomi konusunda çalışan STK’larımız Kişisel ve Ulusal Tasarruf için Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor.
– Sürdürülebilir yaşam konusunda çalışan STK’larımız Sürdürülebilirlik için Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor,
– Enerji verimliği Konusunda çalışan STK’larımız Enerji tasarrufu için Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor,
– Turizm Konusunda çalışan STK’larımız Sürdürülebilir Turizm, Eko turizm ve aktif turizm için Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor,
– Engelliler Konusunda çalışan STK’larımız Engellilerin Güvenli ve özgürce ulaşımı için Bisiklet yollarına ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor,
– Çocuklarımız konusunda çalışan STK’larımız Gelecek nesiller için Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor,
– Trafik Konusunda çalışan STK’larımız Ölümlü kazaları azaltmak için Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor,
– Spor Konusunda çalışan STK’larımız Spor ve ulaşım için Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor,
– Doğal Afetler ve arama kurtarma konusunda çalışan STK’larımız Doğal afetlerde İnsan hayatı kurtarmak için Bisiklete ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor,

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Bisikletli Yaşamı destekleyen Birleşmiş Milletler 3 Haziran gününü Dünya Bisiklet Günü İlan etmiştir Birleşmiş Milletler’in 2030 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlenen 17 hedeften 12’sinin ortak paydaşı, yaşam kalitemizi arttıracak, bisikletli yaşamın ülkemizde de gelişmesinin Belediye Başkanlarının desteği ile hayata geçeceğini biliyoruz.

Son 8 yılda Bisikletli yaşamın ülkemizde önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır, Çevre ve şehircilik bakanlığı 7 Mart 2012’ de bisiklet yollarını teşvik kapsamına almış, Eylül 2014 de Orta öğretimde Bisiklet seçmeli ders olarak müfredata girmiştir, 3 Kasım 2015 de Resmi Gazetede 33 sayfalık Bisiklet Altyapı yönetmeliği çıkarılmıştır, Sağlık Bakanlığı Bisiklet yolu yapan Belediyelere her metre için bir adet olmak üzere Bisiklet vermiştir. Tüm bu yasal Gelişmiş Belediyeler için yasal ve finansman altyapısını hazırlamıştır, bundan sonrası Güvenli ve entegre Bisiklet yolları yapmak özellikle Toplu konut alanlarından başlayarak Okula, bakkala, Berbere, Pazara, Camiye, Spora, Tiyatroya, Toplu ulaşım duraklarına, Kısa mesafede ( 8 km kadar ) 
Bisiklet ile ulaşabilmek ve ulaşım aracı olarak güvenle kullanılabilmek istiyoruz, kaldı ki Elektrikli Bisikletler ile bu marjlar artmış olup, coğrafi engellerde sorun olmamaktadır,

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar ve iç mekan


Bisikletin yaygınlaşması için neler yapılabilir?
Murat Suyabatmaz, bisiklet kullanımının yaygınlaşması neler yapılabileceği konusunda şu örnekleri verdi: 
“Özellikle topoğrafik yapısı uygun İlçelerin Toplu konut alanlarında okul çevrelerinden Pazar yerleri çevrelerinden başlayarak kesintisiz bir ağ şeklinde yapılacak Bisiklet yolları kentlerde büyük değişim yaratacaktır. Kısa mesafe ulaşımlarını bisiklet ile yapanlara kilometre başına 1 TL ulaşım iadesi yapılması veya kurumlarda ulaşım veya servis ücreti iadesi yapılmasıdır.
Bisikletliler Derneği ve Bisikletli Yaşam Girişimini destekleyen Sivil Toplum Örgütleri 

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, bisiklet ve yazı

https://www.cyclistmag.com.tr/haberler/bisikletli-ulasimin-gelecegi-duzenlenen-basin-toplantisinda-tartisildi/?fbclid=IwAR2b2yyJUBltn_lNHPnNDTv8RadwOKwUX0Ryp8tZHaLPkbXw-qJoEdcnnlI

Önerilen makaleler