2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Untitled-1

 

Yönetim Kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Bisikletliler Derneği Tüzüğünün 7. maddesi gereği yapılması gereken Olağan Genel Kurul aşağıdaki gündem gereği 22 Kasım 2015 tarihlerinde Armada Otel  saat 13.00’de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündemle 6 Aralık 2015 tarihinde gündem maddelerini görüşmek üzere saat 13.00 itibariyle Armada Otel’de yapılmasına karar verilmiştir.

Not: Dernek Asli üyelerimizin katılımına açıktır. ayrıca birikmiş asli üye aidatlarının ödenmesi mecburidir.
GÜNDEM:

(22 Kasım 2015, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 6 Aralık 2015)

1- YOKLAMA VE AÇILIŞ,
2- GENEL KURUL DİVANININ OLUŞTURULMASI, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI,
3- GÜNDEMİN GENEL KURULA SUNULMASI,
4- YÖNETİM KURULU İDARİ VE MALİ RAPORLARININ OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ,
5- DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ,
6- YÖNETİM KURULU RAPORLARININ İBRASI,
7- DİLEK VE TEMENNİLER
8- KAPANIŞ.

BİSİKLETLİLER DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU

 

Armada Otel

Adres :  Ahırkapı Sokak, 24 Cankurtaran / İSTANBUL

http://www.armadahotel.com.tr

Kroki

Kroki_buyuk

Önerilen makaleler