Sağlık Bakanlığı – Sağlık İçin Hareket Sempozyumu 1. Gün

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk sağlığı kurumu başkanlığı’ nın düzenlediği “Sağlık için Hareket” sempozyumunda ilk gün Murat Suyabatmaz sunum yapmış, sunum büyük ilgi görmüştür, sempozyumun 2. günüde farklı bir başlık da yeniden sunum yapması istenmiştir, bu da bakanlık çalışmalarında bisikleti ne kadar önemli bir yere getirdiğimizin göstergesidir.

Dernek yönetimimizin özverili çabaları ile Çevre şehircilik bakanlığı, Sağlık bakanlığı, Enerji bakanlığı, Kültür ve Turizm bakanlığı ve diğer bakanlıklar da bisikletin konumu ve önemi hızla güçleniyor. Gelişmeler ülkemiz için hayırlı olması dileklerimizle

Enerji Verimliliği Danışma Kurulu Toplantısı

Enerji verimliliği danışma kurulu toplantısının ilk bölümü sona erdi. Ulaşımda Enerji verimliliği konusunda büyük potansiyeli kabul edilen Bisiklet Ulusal Stratejik planda hak ettiği yeri alıyor. İlk çalışmalarda sadece bisiklet park yerinin bahsi geçerken, toplantı içerisinde eylem planı açıklamalarına bisiklet yolları da eklenmiştir. İlgili tüm bakanlık yetkilileri bisikletin çevre, ekonomik ve sağlık potansiyelini artık kabul ediyor ve destek verip çalışmaları kapsamına alıyor.İşbirliği yapılacak kurumlar arasına STK’ lar da eklenmiştir.

Motorsuz taşıtların teşviki konusunda ayrı başlık açılması kabul edildi, gelişmeleri duyurmaya devam edeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar ile Kahvaltılı Toplantı


Çevre ve Şehircilik bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar’ın kahvaltılı toplantısında söz alan Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz gerek bakanlıktan, gerekse üniversitelerden taleplerini kısa ve öz olarak sunmuş kentlerde güvenli bisiklet yolları yapımının ne kadar gerekli ve önemli olduğunu vurgulamış destek istemiştir. Konuşmaya cevaben Bakan Erdoğan Bayraktar Bisiklet yolları yapımı için yeni kurulan Çevre fonundan bu çalışmalara başlayacak belediyelere kaynak aktarılacağının müjdesini basının ve katılımcıların huzurunda açıklamıştır, bisiklet sevenlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

“Doğal Afet Anında ve Sonrasında Sürdürülebilir Ulaşım” Sunumu Yapıldı

Bugün sempozyumda “Doğal afet anında ve sonrasında sürdürülebilir ulaşım” konusunda tek konuşma derneğimizce yapıldı ve sunumumuz hafızalara, gündeme oturdu. Sunum çok büyük bir ilgi ile izlendi. Bisikletin önemi bu kez deprem yönü ile tüm yetkililere en iyi şekilde anlatıldı. Sunum sonunda izleyicilerden biri teşekkür ederken, ” Her konuşmacıdan faydalı bilgiler aldım ama Murat Suyabatmaz ‘ın sunumu beni çok etkiledi, hafızamda en net kalan sunum bu oldu” ifadesi hepimizin yorgunluğumuzu silmiştir.