Münür Keçicioğlu
Etkinlik Komitesi Başkanı

Ömer Ulunyege
Etkinlik Komitesi Üyesi