Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 – Derneğin Adı: “Bisikletliler Derneği”dir.

Derneğin merkezi, İstanbul’dadır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 – Dernek, Bisiklet konusunda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve benzer kurumlar arasında yardımlaşmayı sağlayıp destek vermek, bisiklet yolları yaptırmak, park yerleri yaptırmak, Yeni projeler geliştirmek, Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Ulusal ve uluslararası yarışlar ve gösteriler düzenlemek, başarılı çalışmaları ödüllendirmek, gerektiğinde aynî ve nakdî yardımlar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Tam metni görmek için BİSİKLETLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ-2008 tıklayınız.