Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu Başkanı
Hakkı Süha TERZİBAŞIOĞLU
Em. Yargıtay Başkanı

 

Bedri Sakarya

Disiplin Kurulu Üyesi

Lale Suyabatmaz

Disiplin Kurulu Üyesi